Help

Standaarden gebruik Z-net
Gebruikersnaam en wachtwoord automatisch laten onthouden
Wachtwoord procedure
Ondersteuning
Gegevens wijzigen / afmelden ?


Standaarden gebruik Z-net

Beschikbaarheid

Na aanmelding en in het bezit zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord is de
veehouder onder andere in staat zijn/haar gegevens via Internet te raadplegen.
Deze gegevens worden door de zuivelonderneming tijdig en permanent beschikbaar
gesteld. De gegevens worden rechtstreeks vanuit het computersysteem van uw
zuivelonderneming getoond gedurende 24 uur per dag. Tussen 01.00 en 01.15 uur is de
applicatie niet beschikbaar, op dat moment vinden de back-up procedures plaats.

Op momenten dat er extra back-up voorzieningen dienen te worden getroffen dan
wel andere redenen de applicatie te stoppen, wordt u hierover vooraf duidelijk
geďnformeerd (calamiteiten daargelaten).

Beeldscherminstelling

Om het prettigst te werken met Z-net is de toepassing gemaakt voor het meest
standaard beeldscherm formaat van 1280 x 1024 pixels. Voor gebruikers met een
lagere resolutie worden de pagina’s automatisch voorzien van zogenaamde
trekbalken zodat de informatie niet door elkaar gaat lopen.

Acrobat Reader / PDF files / Documenten

De diverse documenten zijn opgemaakt in een .pdf formaat. Dit formaat is te
lezen met het softwarepakket Acrobat Reader. Via deze link kunt u een gratis
versie op uw computer plaatsen.

Pagina’s afdrukken

Nagenoeg alle pagina’s zijn rechtsboven voorzien van een printertje ( ).

Via deze functie wordt van de betreffende pagina een standaard A4 document
opgemaakt dat vervolgens kan worden geprint.


Naar boven

Gebruikersnaam en wachtwoord automatisch
door uw browser te laten onthouden

Om uw gebruikersnaam en wachtwoord automatisch door uw browser te laten onthouden
kunt u het volgende in uw browser instellen.

Kies voor EXTRA in de menubalk en vervolgens voor INTERNET OPTIES.

Onderstaand scherm verschijnt:Kies voor het tabblad INHOUD en vervolgens voor AUTOAANVULLEN onder
Persoonlijke gegevens.

Onderstaand scherm verschijnt:Zet vervolgens een vinkje bij Gebruikersnamen en wachtwoorden op
formulieren
en Vragen alvorens wachtwoorden op te slaan en klik twee
keer op OK om de schermen af te sluiten.

U wordt dan bij een eerste keer aanloggen op een site, welk dan ook, altijd eerst
gevraagd of u uw naam en wachtwoord wilt opslaan.

Zodra u een volgende keer op de site www.z-net.nl komt en u tikt een z in bij
gebruikersnaam, zal de browser uw gebruikersnaam tonen, klik hierop en het
wachtwoord wordt automatisch geplaatst. Via een klik op OK logt u dan in.

U kunt eventueel eerder opgeslagen namen en wachtwoorden opschonen door de '….wissen' keuzes uit te voeren.

Vertrouwende u voldoende te hebben geholpen,

Voor vragen etc. kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de helpdesk:

Helpdesk Z-net
Telefoon: +31 88 754 7066
E-mail: mailto:mcc@qlip.nl
Naar boven

Wachtwoord procedure

Een gebruiker kan aanloggen door een juiste combinatie van gebruikersnaam en
wachtwoord in te geven.
Na een onjuiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord te hebben
ingebracht en enter te hebben gegeven of op OK te hebben geklikt wordt de
foutopmerking getoond:

Uw combinatie van gebruiker en wachtwoord is ongeldig.

Uitgangspunt is dat een gebruiker een maximum aantal pogingen kan doen om aan te loggen.
Bij overschrijding van dit aantal wordt de gebruiker geblokkeerd. De foutopmerking

Uw inschrijving is geblokkeerd. Neem contact op met de helpdesk.

wordt getoond. U dient contact op te nemen met de helpdesk om de gebruiker
weer 'vrij te geven'.
Hiervoor is gekozen om wachtwoord generatoren zoveel mogelijk uit te sluiten.
Op het moment dat u uw wachtwoord bent vergeten kunt u ook contact opnemen
met de helpdesk. De helpdesk zal u dan schriftelijk voorzien van een nieuw
wachtwoord. De communicatie met betrekking tot wachtwoorden vindt altijd plaats
via het bedrijfsadres.

Wachtwoord vergeten? Neem contact op met:

Helpdesk Z-net
Telefoon: +31 88 754 7066
E-mail: mailto:mcc@qlip.nl
Naar boven

Ondersteuning

U kunt contact opnemen met de Helpdesk wanneer u vragen heeft over het werken
met Z-net. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 uur
tot 17.00 uur, maar u kunt ook een e-mail sturen. Het is de intentie van de
helpdesk om u snel en correct te ondersteunen.
Voor vragen van inhoudelijke aard kunt u doorverwezen worden naar uw
zuivelonderneming. Voor vragen inzake uw computersysteem zult u in de meeste
gevallen worden doorverwezen naar de leverancier van uw hardware en/of software.

Wanneer u beschikt over een gebruikersaccount met wachtwoord kunt u via de
keuze help/helpdesk meer informatie vinden.

Naar boven

Gegevens wijzigen / afmelden

U kunt gegevens wijzigen via het formulier voor aanmelding en afmelding of machtiging voor Z-net, EDI-berichten en/of SMS-berichten. U kunt dit formulier downloaden op de begin(aanlog)pagina onder de knop aanmelding.

U kunt ook een formulier aanvragen via uw zuivelonderneming.

Naar boven